Bliv medlem - informationer

ØDSTED TENNISKLUB

Hvordan bliver jeg medlem ?

 

Ved at kontakte:

Anders Juul

Vestparken 5, Ødsted – 7100 Vejle

Tlf. nr.: 3073 7190

.....Eller ved at kontakte et medlem af bestyrelsen - se under

kontakt.

 

Hvad koster det ?

 

Kontingent:

Kr. 450,00 for seniorer

Kr. 200,00 for juniorer (børn som ikke er fyldt 18 år det pågældende årstal)

Nyhed! - ”Familie-rabat”!

 

Der er ”Familie-rabat” på kontingentet på flg. måde:

Hvert medlem ud over det første betalende seniormedlem får

kr. 100,00 i rabat.

Eksempel: En husstand på 2 voksne og 1 barn skal betale:

1 x kr. 450,00

1 x kr. 350,00

1 x kr. 100,00

I alt: Kr. 900,00

 

Ved ægtepar gives tilsvarende rabat på kr. 100,00 på andet betalende seniormedlemsskab – I alt: Kr. 800,00.

 

 

Hvornår må jeg spille ?

Når kontingentet er betalt kan man spille på klubbens 2 baner.

Du vil mod mindre depositum få udleveret en nøgle til banerne og til klubhuset, hvor du kan benytte klubbens reservationssystem.

 

Reservationssystemet.

Reservationssystemet som findes i klubhuset anvendes til reservation af spilletider.

 

Mod forudgående aftale med bestyrelsen vil der være mulighed for reservation med fast tid.

Anders Juul er kontaktpersonen omkring tildeling af fast tid.

 

Reservationssystemet samt reglerne for fast tid vil fremgå af opslag i klubhuset.

Bestyrelsen anmoder om, at alle husker at fjerne reservationsbrikker efter benyttet time.

 

 

Klubaften

Der vil være opslag i klubhuset vedrørende klubaften.

 

Træning

Der tilbydes træning for juniorer tirsdag fra kl. 17.00-18.00.

 

Gæstetimer MED medlem

Et medlem kan reservere en bane sammen med en gæst.

(ikke medlem).

Man booker med sit eget medlemsnummer og en gæstebrik.

En gæstetime koster kr. 50,- og afregnes inden spilletimens start til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Gæstetimer UDEN medlemsskab

Interesserede kan også leje en bane uden at være medlemmer.

En gæstetime for spillere uden medlemsskab koster kr. 125,- og afregnes inden spilletimens start til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

 

Daglig vedligeholdelse af banerne er vigtigt!

Er der under spillet kommet huller i toplaget, lukkes de med fod/skraber inden banen fejes.

 

Banen og linier fejes inden brug hvis det ønskes.

Vigtigt

Hvis banerne virker meget tørre skal der vandes inden spillet påbegyndes.

 

Udføres vedligeholdelsen som beskrevet, bliver en eventuel hovedreparation i løbet af sœsonen ikke aktuel.

 

Husk, at der kun er adgang til banen med tennissko.